natuurgebied De Stelt – Heesch


In het kader van de natuurcompensatie voor het nieuwe industrieterrein Vorstengrafdonk heeft Landschapsbeheer Oss een inrichtingsplan voor het cultuurhistorisch waardevolle gebied de Stelt in Oss-zuid opgesteld. In dit gebied is het karakter van het oude kampenlandschap zoals dit einde 19e eeuw bestond nog herkenbaar, ondanks dat er in dit gebied ook veel verloren is gegaan. Veel kleine akkers waren samengevoegd, van houtwallen zijn nog slechts restanten over en maïsteelt overheerste het gebruik. Ongeveer 8 ha in dit ca 120 ha grote gebied (met weide- en akkerland, bos en particulier terrein) wordt momenteel door Landschapsbeheer Oss  onderhouden. Door verschralend beheer ontstaan hier nu op voormalige maïsakkers bloemrijke hooi- en weilanden.

IMG_0103 (Medium)